« לילה בלי כוכב | Main | מנסה את פלוק »

November 29, 2005

זכור את ועדת כהן

תמצאו את זה בבלוג החדש (מוביל לדף חיפוש)
שרון היה מעורב אישית בכל שלבי מבצע שלום הגליל, שהחל ב-6 ביוני, ולפי טענת מבקריו, לרבות בנו של ראש הממשלה זאב בנימין בגין, לא אחת העלים את מהלכיו מידיעת ראש הממשלה או שדיווח לו עליהם לאחר מעשה. שרון אישר אישית את כניסת הפלאנגות למחנות הפליטים סברה ושתילה למחרת ההתנקשות בנשיאה הנבחר של לבנון בשיר ג'מאייל ב-15 בספטמבר 1982, כדי לאפשר להם לחפש מחבלים. בעקבות הטבח שביצעו הפלאנגות במחנות אלה ודוח ועדת כהן נאלץ שרון להתפטר מתפקידו כשר הביטחון, אך נשאר בממשלה כשר בלי תיק.

(מתוך אתר הכנסת)

היום התבשרנו שאוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי ופרופ' מוערך, החליט להצטרף למפלגתו של פושע המלחמה אריאל שרון. רייכמן הוא אחד מגדולי המשפט בארץ, יזם פעילות רבה כולל נסיונות להקמת חוקה ונסיון לשינוי שיטת המשטר והממשל, אך כנראה שכוחו של שרון גבר עליו.

רייכמן הצטרף למפלגה של שחיתות, של שקר, של מדון; אותו אדם ששיקר כל השנים לעמו החליט לנסות לאגד סביבו את טובי אנשינו.

כששאלתי את פרופ' רייכמן היום מדוע ובקשתיו לחדול מלעשות כן, אמר הוא לי שיש משימה לאומית לבצע. את המשימה הלאומית הזו ניתן לבצע בכל מפלגה אחרת, ואף במפלגת שינוי, שלא משנה יותר מדי אך אינה מושחתת ומושתתת על עריצטוקרטיה. צר לי שאיש דגול כפרופ' רייכמן בוחר ללכת בדרך הרשע, לחבור לכוחות שמעוניינים בהכחדת הדמוקרטיה הישראלית. במכתבו לנו היום מסר הוא כי הוא יוצא לשליחות לאומית. למלא משימה חשובה.

אין משימה חשובה מניקוי אורוות הממשלה מהשחיתות. לכן, איני רואה כל סיבה מדוע אדם ישר ונכון כאוריאל רייכמן יחבור לו לרשע.

אכן, יהא לי קשה יותר לתקוף כעת את מפלגתו הנלוזה של אריאל שרון, אולם אף אם הדבר אומר שאאלץ לתקוף את פרופ' רייכמן, אעשה כן למען השליחות הציבורית ולמען מטרה ראויה, ניקוי אורוות הממשלה ממפלגות של אריאל שרון שדואגת להריסת המדינה.

יהונתן קלינגר,
סטודנט לתואר שני,
המרכז הבינתחומי הרצליה

נכתב על ידי jk ביום\שעה November 29, 2005 03:53 PM

Trackback Pings

ניתן לשלוח טראבק כאן

רשומים כאן אתרים אשר מפנים לכאן:

» ותודה לנשיא על הדמוקרטיה… from oneab a cybered blog
אנשיל פפר, מקור ראשון, מדווח כי ראש-הממשלה, אריאל שרון, חושש מצרות קואליציוניות גם אחרי הבחירות מבקש לכונן בישראל משטר נשיאותי. מתברר, שגוף ... [Read More]

Tracked on January 15, 2006 11:46 AM

Comments

תמונת המשתמש

ליאור גימל
November 30, 2005 09:42 PM
לינק ישיר לתגובה זו

כבוד.
ואחלה בלוג, דרך אגב.

תמונת המשתמש

נמרוד ברנע
November 30, 2005 11:49 PM
לינק ישיר לתגובה זו

רייכמן מעולם לא היה אדם דגול לדעתי.
אני מעריך את היכולת האישית שלו לטפס בסולם החברתי-כלכלי, שהיא ראויה לשבח, אבל עמדותיו הכלכלית-חברתיות הן שמרניות להחריד - הוא תומך נלהב במעבר למודל האמריקאי של אוניברסיטאות, בהפרטה, ב'ממשלה קטנה', מעריץ את היד הנעלמה ופרט לכמה עמדות די קונצנזוסאליות הוא לא מבשר שום בשורה.
המשימה הלאומית שלו, כפי שהוא הגדיר זאת, היא לא להיות שר חינוך - אלא להביא לשינוי שיטת המשטר בישראל, לאיזשהו מודל שירכז את הכוח בידי בעלי ההון וינתק את הכנסת ממוקד קבלת ההחלטות.

תמונת המשתמש

יהונתן
December 1, 2005 12:01 AM
לינק ישיר לתגובה זו

הסלידה שלי מרייכמן כעת היא על חוסר האמינות. לא יכול להיות מצב שאדם כזה ישב באותה מפלגה עם אלי אפללו ורוחמה אברהם. רייכמן הוא אדם של הון+שלטון, אבל הוא גם דוגל במשטר נקי, ואת זה שרון לא יכול להביא.