הדיאלקטיקה של האמת

(cc) emdot זהירות: פוסט ארוך מאוד בלי פואנטה מאז שחר האנושות המטרה האמיתית של המדע היתה להגיע לחקר האמת, לא בכדי חרטה (ולא חרתה) אוניברסיטת הרווארד על סמלה את המילטה Veritas. יש שיגרסו שמטרת האדם היא לקדם את האנושות, או אפילו להכחיד מתוך האנושות את היחידות שאינן ראויות להמשך, אולם אני ורבים לפני טוענים כי …