Sui Generis מול Privilegium

הימים האחרונים שעוברים על מדינת ישראל אינם קלים, כפי שכולם מציינים. אולם ניתן להבין לרחשי לבה של המועצה המחוקקת במעשיה האחרונים, אם כי לדעתי התנהגותה הינה פסולה. המועצה המחוקקת, הכנסת, נדרשת לקבוע מערך של כללים לפיהם האומה כולה תנהג; האם מעשה א' במקרה ב' הינו לגיטמי, פסול או ראוי לפרס (או מיסוי). האמונה היא שיש …